Fundacja Semper Polonia

Stypendia
Semper Polonia

Zaloguj się

Składanie wniosków o przyznanie stypendium Fundacji SEMPER POLONIA

Wypełnij dokładnie wniosek. Zeskanuj załączane do wniosku zaświadczenia i dokumenty i dołącz je do wniosku w postaci plików PDF.

Odpowiadasz za prawidłowość i zgodność danych zawartych we wniosku z dokumentami. Konsekwencją złożenia nieprawdziwych danych lub oświadczeń może być pozbawienie stypendium i możliwości ubiegania się o nie w następnych latach.

Po wypełnieniu formularza wydrukuj dowód złożenia wniosku.

Nie czekaj ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili!

W przypadku, gdy wypełniasz wniosek po raz kolejny (niezależnie od tego, czy dostałeś stypendium, czy nie) masz do uzupełnienia lub skorygowania wniosek wstępnie wypełniony Twoimi danymi, zarejestrowanymi wcześniej w naszym systemie. Dane te sprawdź dokładnie i uzupełnij nowymi informacjami, a następnie zaakceptuj. Pamiętaj o dołączeniu zaświadczeń.

Zaloguj się